Drevprovskommittén

Hans Jansson, Dan Nilsson,Thomas Andersson, Åke Nygren,Tommy Jacobsen, Sven Ringström och Niklas Karlsson

 

Viltspårkommittén

Helen Olsson, Tomas Kulin, Siv och Erik Stenegren

 

Utställningskommittén

Marita Krantz, Hans Jansson, Ewa Brattstig,Helen Olsson, Tomas Kulin Siv och Erik Stenegren

 

Valberedningen

Niklas Karlsson, Lars Krantz och Alf Olsson