Drevprovskommittén

Hans Jansson, Dan Nilsson,Thomas Andersson, Åke Nygren,Tommy Jacobsen, Sven Ringström och Niklas Karlsson

 

Viltspårkommittén

Birgitta Johansson, Alf Olsson, Lars Krantz,Siv och Erik Stenegren

 

Utställningskommittén

Marita Krantz, Hans Jansson, Ewa Brattstig, Birgitta Johansson, Siv och Erik Stenegren och Johan Svensson

 

Valberedningen

 Niklas Karlsson, Alf Olsson och Lars Krantz