Drevprov

 

OBS!! 

 

Om man vill deltaga på våra aktiviteter drevprov eller viltspår, då ska man skicka in en ifylld anmälningsblankett med hundens alla uppgifter, till den som är ansvarig för aktiviteten.

 

Det duger inte att skicka en lapp med enbart hundens och ägarens namn. Dessa lappar kommer att kasseras och hunden får inte starta!!

 

Glöm inte att ange registeringsnummer på hunden och vilket prov  det gäller på inbetalningsavin  

 

 

 

Drev ODP 2021/ 11 / 24-28

 

Sista anmälan:  12/11

Anmälan skickas till:

Tommy Jacobsen

Rämjevägen 35

461 96 Sjuntorp

Tel: 0706 42 35 51  

mail:  tommy.tax.jacobsen@telia.com

 

Startavgift 300 kr vid anmälan till:

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

Swish nr: 123 356 84 74

 

Ange provform (ODP) och reg nr. Domararvode tillkommer på 200kr, betalas i skogen 

 

    

                   ******************************* 

 

SDP 2021

 

1/10 till 31/12 - Kommissarie: 

 

Björn Fransson

Thorsons Väg 5

458 30 Färgelanda

Tel: 0703- 172169

E Post: bjorn.fransson01@gmail.com

 

Start på SDP 300:- till klubben på

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

Swish nr: 123 356 84 74

Domararvode 200:- och reseersättning tillkommer före start. Anm 7 dagar före start.

 

 

                   *******************************

 

ODP 2022 / 01 / 12-13

 

Provet enbart öppet för hundar som inte har någon ordinarie etta.

Sista anmälan  1/1(senast framme)

Anmälan skickas till:

Tommy Jacobsen

Rämjevägen 35

461 96 Sjuntorp

Tel: 0706 42 35 51  

mail:   tommy.tax.jacobsen@telia.com

 

Startavgift 300 kr vid anmälan till:

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

Ange provform (ODP) och reg nr. Domararvode tillkommer på 200kr, betalas i skogen 

 

                ******************************* 

 

SDP 2022/januari


1/1-31/1 2021 -Kommissarie,

Thomas Andersson

Hässleröd 455,

45191 Uddevalla

Tel : 070 651 5915.

E-post: thomasander@telia.com 
Start på SDP 300:- till klubben på 

 

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

Swish nr: 123 356 84 74

 

Domararvode 200:- och reseersättning tillkommer före start. Anm 7 dagar före start.

 

300:- till klubben vid anmälan på:

 

Anmälningsavgift betalas in till

bg-nr, 820-6393

BIC-kod: SWEDSESS

IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281

 

Domarens arvode 200:- + reseersättning tillkommer före start.
Anmälan senast 7 dagar före start.

 

Om hunden har mikrochip skall egen scanner medtagas!

 

Jaktprovskommittén :

Förtydligande skall göras till lokalklubbarna att vid uttagning till drev-SM gäller endast prov

genomförda i Sverige, eftersom regler varierar i de olika nordiska länderna. Varje taxägare

som har intresse att bli uttagen till SM skall själv svara för att sända in meritlista till sin

lokalklubb  senast 1 mars

 

Nya Uttagningsregler till Drev-SM from 2015

Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt nedanstående regler:

 1  Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga 3 gånger på SM tävling  

2  Anmäld hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.  

 3  HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.  

 4  Tävlingsdag: Den första måndagen i November.  

 5  Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.  

 Två domare system gäller vid SM

 De nya uttagningsreglerna finns även att läsa på sidan dokument under drevprov samt Medlemsida, Anslagstavla. Vi ber även lokalklubbarna att uppdatera sina hemsidor med de nya uttagningsreglerna.

 

För att kunna representera BDTk på Drev SM och Gränskampen gäller följande:  De medlemmarna som bor utanför upptagningsområdet måste varit medlem i BDTk i minst 3 år för att kunna tävla