Drevprov

 

OBS!! 

 

Om man vill deltaga på våra aktiviteter drevprov eller viltspår, då ska man maila in en ifylld anmälningsblankett med hundens alla uppgifter, till den som är ansvarig för aktiviteten.

 

Det duger inte att skicka en lapp med enbart hundens och ägarens namn. Dessa lappar kommer att kasseras och hunden får inte starta!!

 

Glöm inte att ange registeringsnummer på hunden och vilket prov  det gäller på inbetalningsavin  

 

 

ODP 2022/11/23-27
Sista anmälan 11/11(senast framme)


Anmälan skickas till:
Tommy Jacobsen
Rämjevägen 35
461 96 Sjuntorp
Tel: 0706 42 35 51
mail: tommy.tax.jacobsen@telia.com


300:- till klubben i samband med anmälan på:
bg-nr, 820-6393
BIC-kod: SWEDSESS
IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281
Swish nr: 123 356 84 74 (Skriv namn reg nr & provform)
Ange provform (ODP) och reg nr.

Domararvode tillkommer på 300kr, betalas i skogen
                                   *******************************

 

SDP 2022
1/10 till 31/12

Kommissarie:

Björn Fransson
Thorsons väg 5
45830 Färgelanda
0703-172169
E-post: bjorn.fransson01@gmail.com


300:- till klubben i samband med anmälan på:
bg-nr, 820-6393
BIC-kod: SWEDSESS
IBAN-nr: SE16 8000 0823 4700 3594 3281
Swish nr: 123 356 84 74 (Skriv namn reg nr & provform)
Domararvode 300:- och reseersättning tillkommer före start.
Anm 7 dagar före start.
                               *******************************

 

ODP 2023/01/11-12
Provet enbart öppet för hundar som inte har någon ordinarie etta.


Sista anmälan 31/12 2022 (senast framme)


Anmälan skickas till:
Tommy Jacobsen
Rämjevägen 35
461 96 Sjuntorp
Tel: 0706 42 35 51
mail: tommy.tax.jacobsen@telia.com
Startavgift 300 kr i samband med anmälan till:
bg-nr, 820-6393
BIC-kod: SWEDSESS
IBAN-nr:  SE16 8000 0823 4700 3594 3281
Swish nr: 123 356 84 74 (Skriv namn reg nr & provform)
Ange provform (ODP) och reg nr. Domararvode tillkommer på 300kr, betalas i skogen
                                  ******************************* 

 

SDP 2023/januari
1/1-31/1 2023

 

Kommissarie,
Thomas Andersson
Hässleröd 455,
45191 Uddevalla
Tel : 070 651 5915.
E-post: thomasander@telia.com


Start på SDP 300:- till klubben på
300:- till klubben i samband med anmälan på:
Anmälningsavgift betalas in till
bg-nr, 820-6393
BIC-kod: SWEDSESS
IBAN-nr: SE16 8000 0823 4700 3594 3281
Swish nr: 123 356 84 74 (Skriv namn reg nr & provform)
Domararvode 300:- och reseersättning tillkommer före start.
Anm 7 dagar före start.
                               *******************************

 

Om hunden har mikrochip skall skanner finnas tillgänglig vid start.

 

Jaktprovskommittén :

Förtydligande skall göras till lokalklubbarna att vid uttagning till drev-SM gäller endast prov

genomförda i Sverige, eftersom regler varierar i de olika nordiska länderna. Varje taxägare

som har intresse att bli uttagen till SM skall själv svara för att sända in meritlista till sin

lokalklubb  senast 1 mars

 

 

Nya Uttagningsregler till Drev-SM from 2015

Varje lokalklubb anmäler en (1) hund enligt nedanstående regler:

 1  Antalet deltagare vid själva SM: 10st + fjolårets vinnare (som är direktkvalificerad). Varje enskild hund får endast deltaga 3 gånger på SM tävling  

2  Anmäld hund måste ha startat minst 4 ggr och de senaste 4 resultaten räknas, minst 2 av resultaten ska vara från drevsäsongen före gällande SM och minst 1 av resultaten ska vara på ordinarie drevprov. Proven får tas i vilken lokalklubb som helst inom SvTK. Sämsta provresultatet räknas bort, vilket gör att de 3 bästa provresultaten räknas. Ett resultat från ordinarie prov måste dock alltid ingå i de tre (3) slutresultaten.  

 3  HS väljer ut de 10 ordinarie deltagarna, övriga hundar blir reserver i poängordning. Vid samma poäng erhåller den äldsta hunden företräde, detta gäller både vid uttagning och resultaträkning gällande SM-placeringar. HS förbehåller sig fri prövningsrätt.  

 4  Tävlingsdag: Den första måndagen i November.  

 5  Lokalklubbarna skall senast den 1 maj anmäla sin representant för årets drev-SM till HS. Anmälan skall åtföljas av åberopade handlingar. För sent inkomna anmälningar kommer att återsändas till klubben, poststämpelns datum gäller.  

 Två domare system gäller vid SM

 De nya uttagningsreglerna finns även att läsa på sidan dokument under drevprov samt Medlemsida, Anslagstavla. Vi ber även lokalklubbarna att uppdatera sina hemsidor med de nya uttagningsreglerna.