Statuter  till Årets Tax

 

 

Vandringspris till vardera bästa korthåriga tax, långhåriga tax och strävhåriga tax oavsett storlek.

En utställning och minst en bruksaktivitet krävs för att kunna söka priset.

Kvalifikationsåret skall vara innevarande år.

Sista ansökningsdatum för Vpr Årets tax är 31 december innevarande år.

Ansökan skickas till klubbens sekreterare.

 

Prissättning:

Drev                                                                     Spår

1:a             8 p + 2 p vid 52 Ep                             Anlag                 3 p

2:a             5 p                                                    

3:e             3 p                                                     Ökl 1:a               8 p

Champ.     2 p                                                     Ökl 2:a               5 p

                                                                            Ökl 3:a               3 p

                                                                            

                                                                            Champ.              2 p

 

Gryt                                                                     Utställning

Grytjaktprov s/f     1:a   10 p                              Excellent            8 p

                             2:a      5 p                             Very good           5 p

                             3:e      3 p                             Good                   3 p

Grytanl.prov s/f gk          5 p                              Ck                       3 p

Apportering gryt              3 p                             Champ.               2 p

Karaktär                          3 p

Champ.                           2 p

 

Om poängtalet är lika för flera hundar skall i första hand drevprovspris vara avgörande. Är detta pris lika tittar man på egenskapspoängen. Kan man inte särskilja då går man vidare och tittar på viltspår, gryt och utställning.

Är det fortfarande samma poäng går tik före hane.

Poängen måste vara tagna på tävlingar arrangerade av BDTK. Sammanlagd poäng från fyra tävlingsgrenar får tillgodoräknas, men ej krav på fler än två tävlingsgrenar.

Tävlingsgrenar = Drevprov, viltspår, gryt och utställning.

 

Alla taxar tillhörande medlem i Bohuslän-Dals Taxklubb äger rätt att tävla om priset.

Styrelsen förbehåller sig fri prövningsrätt.