Bilder från årsmötet 2015

  • årsmöt%20e%20-15%20025.jpg
  • årsmöte -15 019.jpg
  • årsmöte%20-15%20020.jpg
  • årsmöte%20-15%20021.jpg
  • årsmöte%20-15%20023.jpg
  • årsmöte%20-15%20026.jpg
  • årsmöte%20-15%20027.jpg
  • Curt%20Johansson%20och%20Tomas%20Kulin%20får%20motta%20avelspris%20i%20bro%20ns%20för%20sina%20hundar.jpg
  • Dan%20Nilsson%20avtackas%20efter%20förtjänstfullt%20styrelsearbe%20te.jpg