Gäster från Norge på spårprov

Foto Lars Krants

  • Norska spårdamer tillsammans med eleven Magnus.jpg
  • Norska spårdamer på besök hos Lars Krantz.jpg