Faitha's Ungdomspokal

 

                                   

 

Statuter för Faitha's ungdomspokal 

Instiftat av Bruntacksen's kennel i syfte att uppmuntra och främja ungdomars engagemang och ungdomsverksamhet i Bohuslän-Dals Taxklubb. 

 

Priset skall tilldelas ungdom upp till 20 år, som under föregående kalenderår deltagit med hund på någon av klubbens aktiviteter såsom drev eller spårprov, eftersökskurs, utställning, ringträning eller dylikt. I händelse av flera nomineringar tilldelas priset den som deltagit vid flest tillfällen. Finns det därefter fortfarande flera kandidater går priset till yngste deltagare. 

 

Priset kan även tilldelas medlem som engagerat sig för att främja ungdomsverksamhet, exempelvis genom att ta med ungdomar på jakt, eller annat som styrelsen finner lämpligt. Nomineringar skall göras till styrelsen som utser vinnare.

Priset är ständigt vandrande, och i händelse av att det inte utdelas förvaltas det av styrelsen tills nästa tillfälle för utdelning. Pristagare ansvarar för att priset i god tid innan årsmötet återlämnas till styrelsen. Priset består av en stor "Briotax" med graverad platta, och en plakett att behålla.